Tietosuoja

Tietosuojaseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjä

  • Nina Tuomola
  • LoveLight energiahoidot
  • 2862756-9

Yhteystiedot 

  • ninatuomola@outlook.com 
  • 040 743 5117

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten, kuten yhteydenpitoon asiakkaaseen liittyen varattuihin hoitoaikoihin sekä mahdollista markkinointia ja viestintää varten.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja henkilötietoja käsitellessä noudatetaan erityistä huomiota liittyen asiakkaiden yksityisyyteen. Tiedot säilytetään ajanvarauskalenterissa sekä sähköpostiarkistossa niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa kommunikointiin.

Rekisterin sisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan osoite- tai laskutustiedot tarvittaessa. Kaikki nämä tiedot on saatu suoraan asiakkaalta itseltään.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä hänestä on rekisteriin tallennettu. Hänellä on myös oikeus oikaista tai poistaa rekisterissä oleva tieto, joka on vanhentunut, tarpeeton tai puutteellinen.

Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikaisupyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.


Nettisivun loi LoveLight energiahoidot

2862756-9  |  2022
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita